Zijn geneesheer

Op 8 november 2013 ontving Paus Franciscus zijn Taoïstische geneesheer, en die liet hem enkele exemplaren van het tijdschrift TAO zegenen. Een duistere achtergrond van de Paus kwam aan de oppervlakte.

Sinds jaar en dag staat er links boven het blad TAO een foto van Liù Ming met Kardinaal Bergoglio en de tekst: “Door Liù Ming, de Oosterse geneesheer van Paus Franciscus. De online editie van het blad Perfil publiceerde een interview met Ming, die de achtergrond hiervan aan het licht brengt.

Ming is een 45-jaar oude Taoïstische monnik die in 2003 van China naar Argentinië verhuisde. Hij verzorgde de gezondheidsproblemen van kardinaal Jorge Bergoglio reeds acht jaar voordat hij als paus verkozen werd.

Wat is het Taoïsme?

Eerst zullen we even kort ingaan op het concept van het Taoïsme. Het Taoïsme is een Oosterse occulte religie-filosofie die verkondigt dat een fundamentele energie het universum vormt. Deze energie heeft twee matrixen, de mannelijke, zwarte Yang en de vrouwelijke, witte Yin. (Yin & Yang). Natuurlijkheid, spontaniteit en eenvoud zijn noodzakelijk voor een persoon om perfect in evenwicht te zijn met de universele energie Tao. De drie hoofdkenmerken van Taoïsme, ook de “drie parels” genoemd zijn medelijden, matigheid en nederigheid. Zodus, wanneer ziekte ontstaat in een persoon, overweegt het Taoïstische medicijn – het onmiddellijke gevolg van die religie-filosofie- het fysieke defect dat wordt veroorzaakt door een verstoring van Taos universele energie die natuurlijk door een persoon zou moeten vloeien. Het medicijn herstelt het gebroken energetisch equilibrium en herstelt het ziek orgaan.

Bergoglio miraculeus genezen door Ming

De kardinaal van Buenos Aires, had vele gezondheidsproblemen. Hij was diabetisch, had een galblaas operatie ondergaan en had voortdurend problemen met zijn lever. Verder had hij een longoperatie ondergaan en had hij ernstige hartproblemen. Een team van dokters die hem onderzochten, schreven een hartoperatie voor, die zo snel mogelijk moest plaatsvinden. Jorge Bergoglio nam medicijnen voor elk van deze problemen.

Kardinaal Bergoglio met Liù Ming en zijn vrouw in Buenos Aires.

In deze kritieke situatie hoorde hij van de Taoïstische monnik Liu Ming, door een priester die één van zijn cliënten was. Jorge belde Ming en zei: “ik zou graag enkele medische consultaties regelen”. Ming ging hem opzoeken bij de kathedraal en kort nadien ging de Taoïst er drie keer per week. Dit was in 2004. Gradueel waren minder bezoeken noodzakelijk. Uiteindelijk bezocht Ming Bergoglio elke drie weken.

De behandeling bestond in sessies van acupunctuur en massages die de Taoïstische methode volgen. Ming zegt: “ik zeg altijd dat met dit Chinees geneesmiddel je 140 jaar kan worden.” We hebben twee werelden, de externe en interne. Traditionele geneeskunde kijkt enkel naar het externe, maar slaagt er niet in om te overwegen dat we oplossingen hebben voor alles in ons eigen lichaam. En dit is de innerlijke wereld.

Bergoglio werd genezen van zijn hartproblemen en andere ziekten die hij had. Hij stopte met het nemen van geneesmiddelen en nu blijft hij gezond door toe te passen wat hij leerde van de monnik.

Betreffende de spectaculaire genezing van Bergoglio’s hart, legt Ming uit: “Het was in 2005 toen een nieuwe pausverkiezing op til was. De dokters wilden een operatie, maar hij wilde niet. Door middel van mijn behandeling begon zijn bloed weer beter te vloeien in de arteriën, die verstopt waren. Al wat ik deed was het opnieuw richten van de energie van zijn lichaam. Na dit had Bergoglio het volle vertrouwen in mij.”

De reporter vroeg: “Hebben jullie gebabbeld over Oosterse filosofie? Was hij geïnteresseerd?” Ming antwoordde: “Ja, we wisselden boeken uit. Bijvoorbeeld, hij gaf mij ‘I Ching’ in het Spaans. Ik gebruik het om cursussen te geven in Bueons Aires.”

“Hij is een zeer sterke gezonde persoon, die zal weten hoe hij zijn missie moet vervullen. Een nieuwe cyclus begon in deze wereld op het einde van 2012. Dit gebeurt elke 8000 jaar. Deze wereld is verschrikkelijk, maar een betere zal komen. En het feit dat Bergoglio paus is, is gerelateerd aan deze positieve verandering.”

Ming zei dat Franciscus hem vanuit het Vaticaan had opgebeld op 8 september 2013 “Dokter Liù Ming? Dokter Liù Ming? Jorge aan de telefoon. Paus Franciscus…” Hij wist dat hij naar China zou reizen en vroeg hem om eens te passeren in het Vaticaan. Ming ging akkoord en ze ontmoetten elkaar op 8 november.